Zo doen we dat bij HCY! regel 3
2 Februari

Zo doen we dat bij HCY! regel 3


Binnen HCY vinden we spelplezier, respect en sportiviteit de voornaamste aspecten van de hockeysport. Ongeacht of je in een selectieteam of breedteteam speelt. Een set van vaak ongeschreven ‘spelregels’ en afspraken ondersteunt de teams bij het nastreven hiervan.

Elke week lichten we zo’n spelregel van HCY kort toe.

Spelregel/afspraak 3: Incidenteel kan worden meegetraind met een ander team, maar altijd eerst na overleg met de TC.

Toelichting: We vinden het belangrijk dat binnen teams een wij-gevoel ontstaat, zeker aan het begin van het seizoen. Meetrainen met een ander team – ook incidenteel – is daarom niet vanzelfsprekend. Meetrainen met een ander team mag in geen geval ten koste gaan van het eigen team en de eigen training. Incidenteel kan bijvoorbeeld worden meegetraind met een ander team, als een speler (op regelmatige basis) in moet vallen in een ander team vanwege ziekte of blessure.

Binnen HCY willen we ook meer aandacht hebben voor aansluiting bij en doorstroom naar andere teams. Structureel meetrainen met een ander team kan daarom met ingang van de periode direct na het zaalseizoen. Altijd in overleg met de TC. In de D- en C-lijn uitsluitend op verzoek van de speler zelf. Vanaf de B-lijn kan ook een trainer/coach een speler vragen om mee te gaan trainen. Verzoeken om uitzondering op deze (spel)regel zullen individueel worden bekeken en beoordeeld door de TC. Een toegekende uitzondering schept geen automatisch precedent voor een soortgelijke situatie.

Meer info op onze website of in dit document.