Workshop KNHB over ambities voor HCY
6 Juli

Workshop KNHB over ambities voor HCY

Op woensdag 22 juni heeft het bestuur met een groep betrokken ouders en leden nagedacht over de concrete acties die horen bij de ambities van de club. Dat is gedaan in een workshop setting onder leiding van de KNHB.

Zoals eerder gecommuniceerd zijn de uitkomsten van de ledenenquĂȘte de basis voor de ambities die door het bestuur zijn geformuleerd. Deze ambities zijn: 
  • Sportief: HCY biedt iedereen een goede hockeyopleiding door gekwalificeerde en gemotiveerde trainers op basis van de HCY leerlijnen.
  • Betrokken cultuur: HCY heeft een ruime groep van vrijwilligers, waarmee alle taken binnen teams en de vereniging uitgevoerd kunnen worden.
  • Gezonde groei: HCY heeft een gezonde aanwas van leden en zorgt voor behoud van leden.
  • Sociaal-Maatschappelijk: HCY is een ontmoetingsplek in de wijk met plezier, sportiviteit en gezelligheid voor en door de leden, met respect voor de omgeving.
  • Toekomstbestendig: HCY is klaar voor de toekomst en past zich aan de veranderende omgeving aan (duurzaamheid, flexibel lidmaatschap, gezonde sportomgeving).
De strategieavond van 22 juni krijgt na de zomervakantie nog een vervolg. De acties moeten namelijk leiden tot een strategie op 1 A4, een leidraad voor het bestuur en commissies de komende jaren. 
Zodra die strategie gereed is, zal deze in de nieuwsbrief worden gecommuniceerd.