Verzekeringen

Verzekeringen

De KNHB heeft voor haar verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekeringen afgesloten. Vanaf 1 januari 2014 lopen deze verzekeringen bij Interpolis. Interpolis is sinds juni 2013 partner van de KNHB en biedt extra dekkingen. Op de website van de KNHB vindt u meer informatie over beide verzekeringen.

Aansprakelijkheid
Omdat HC Ypenburg een sportvereniging is heb je een grotere kans op het oplopen van schade dan bijvoorbeeld thuis. Veel schadegevallen zijn inherent aan het uitoefenen van sport. HC Ypenburg kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dergelijke schades komen derhalve niet in aanmerking voor vergoeding. Met uitzondering van die gevallen die gedekt worden door de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. In eerste instantie dient iedereen zorg te dragen voor zijn eigen privé-bezittingen. Verlies en diefstal komen voor risico van de eigenaar of gebruiker en niet voor HC Ypenburg.