Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen

Beëindigen van Hockey Club Ypenburg lidmaatschap 

 

Als je volgend seizoen geen lid meer wilt zijn, dan moet je je lidmaatschap vóór 1 mei (voorafgaand aan dat seizoen) schriftelijk opzeggen. Bij opzegging vanaf 1 mei is het gehele contributiegeld voor het volgende seizoen verschuldigd!


Je zegt je lidmaatschap op door de secretaris een e-mail* te sturen naar [email protected]. Vermeld bij de opzegging je naam, adres, woonplaats en lidnummer. We willen graag weten waarom je besloten hebt om je lidmaatschap te beëindigen. Ga je verhuizen, studeren of vind je hockey niet meer zo leuk? We horen het graag. Niet alleen voor de statistiek, maar vooral zodat we er misschien nog iets van kunnen leren.


Er wordt altijd een bevestiging per mail teruggestuurd. Bewaar de bevestigingsmail om misverstanden te voorkomen. Heb je binnen 2 weken geen bevestiging ontvangen neem dan even contact op met de secretaris.


Zeg nooit op bij een coach, trainer of teammanager! Jouw opzegging wordt op deze manier niet geaccepteerd.


*Per brief kan ook: Hockey Club Ypenburg t.a.v. Secretaris, Oeverwallaan 150, 2498 BK Den Haag.Omzetting lidmaatschap


Omzetting van het lidmaatschap is slechts éénmaal per seizoen mogelijk en hiervoor gelden dezelfde regels als voor opzegging van het lidmaatschap.

Toelichting over opzeggingsregels


De datum van 1 mei is opgenomen in de statuten en houdt verband met de voorbereidingen voor het komende seizoen. De voorbereidingen voor het volgende seizoen beginnen al in een vroeg stadium. Daarom wordt de opzegdatum zeer strikt gehanteerd en duidelijk gecommuniceerd via de website, app en facebook.

 

Op die manier weten we wie er blijft en wie niet. Zodoende kunnen we voor de zomervakantie begint duidelijkheid verschaffen over de teams, de indelingen, etc. en daar ook tijdig de trainingsschema's, de trainers etc. aan gaan koppelen. Het is belangrijk voor de leden om ze op tijd te informeren over wat ze volgend jaar kunnen verwachten en om het seizoen zo goed mogelijk te kunnen starten.


Een aparte categorie zijn die leden die denken dat ze bij een andere club misschien (wel) in een selectie kunnen komen en zich daar alvast inschrijven, maar zich nog niet uitschrijven bij HCY. Afhankelijk of ze succesvol zijn, zeggen ze dan alsnog heel laat hun lidmaatschap op bij HCY: met alle gevolgen voor teamindelingen. Ook deze categorie wordt dus verzocht om vóór 1 mei te kiezen voor HCY of een andere club.

 

We realiseren ons dat de opzegdatum niet perfect is, maar voor de club is deze wel het meest werkbaar: voor de vrijwilligers die zo ontzettend druk bezig zijn met de voorbereidingen voor volgend seizoen. En voor alle leden die anders mogelijk gedupeerd worden door de late opzeggingen (veranderingen in teams, opstartproblemen bij aanvang seizoen).