Gezocht: nieuwe vertrouwenscontactpersoon (m)
21 Juni

Gezocht: nieuwe vertrouwenscontactpersoon (m)

HCY zoekt naar een extra vertrouwenscontactpersoon (VCP) om de continuïteit van het huidige team te versterken. Het team bestaat uit Anneke Dijkman, Kirsten van der Kleij en Hester Knops. De voorkeur gaat sterk uit naar een man, om de toegankelijkheid voor alle leden te verhogen en diversiteit in het team te brengen.

HCY hecht waarde aan een cultuur waarbinnen respect en veiligheid centraal staan voor alle leden van de vereniging. We hebben hiervoor gedragsregels opgesteld. De VCP speelt hierin een belangrijke rol.

Aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag
De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar geeft de weg naar een goede oplossing aan. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP informeert over de procedures en mogelijke vervolgstappen of verwijzen door naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt de VCP leden bij het doen van hun verhaal.

Wie zoeken we?
De ideale kandidaat is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon. Deze persoon geniet het vertrouwen van de bij de vereniging betrokken leden en bestuursleden, heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid. De kandidaat is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen en heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.

Interesse?
Heb je vragen of wil je je aanmelden als kandidaat? Dat kan via e-mail: [email protected] of telefonisch met Anneke Dijkman (06-26594170), Kirsten van der Kleij (06-29562753) of Hester Knops (06-29004754).