De scheidsrechterscommissie zoekt versterking!
30 Maart

De scheidsrechterscommissie zoekt versterking!

De scheidsrechterscommissie organiseert iedere week de scheidsrechters voor de jeugd en senioren wedstrijden. Verder verzorgt de commissie de opleidingen van de jeugd en ouders die willen leren fluiten, of beter willen worden in het fluiten. 


Op dit moment bestaat de commissie uit 3 personen, maar we zoeken nog iemand die ons kan helpen met de berichtenbox. Vanuit LISA, worden teams en scheidsrechters aangewezen om bepaalde wedstrijden te fluiten. Verder worden teams- die door jeugdteams worden gefloten- gevraagd, een begeleider aan te wijzen. Wij zoeken iemand die een paar uur per week de mail in de gaten kan houden, zodat we overzicht houden wie van de jeugd gaat fluiten en welke ouders de jeugd gaan begeleiden. We begeleiden je in het traject, en zullen een paar weken samen de mailbox doornemen. 

Als commissie komen we ongeveer één keer in de maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken en een nieuwe periode aan te wijzen. Het is dan handig, maar niet noodzakelijk om aan te sluiten. 

Wil je graag wat doen voor de club, en het liefst van huis uit werken, kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Voor deze taak is kennis van het fluiten niet nodig. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de scheidsrechterscommissie ([email protected])