Vul de enquête in van de KNHB
12 Juli

Vul de enquête in van de KNHB

Namens de KNHB:

Het seizoen 2023-2024 is nagenoeg afgerond. Steeds meer verenigingen ontplooien activiteiten in de zomerperiode waardoor er steeds meer jaarrond wordt gehockeyd. Dat is mooi om te zien. In deze periode wordt ook altijd gewerkt aan de reglementen voor het nieuwe seizoen. De KNHB wil graag jullie mening ophalen over 2 onderwerpen: Speelduur en Aanvangstijden H1 en D1 (lees meer hieronder).

Graag willen we je vragen om deze Enquête in te vullen en je mening te geven over deze onderwerpen!


Speelduur elftallen (4x17,5)
Sinds de zomer van 2019 spelen alle elftallen wedstrijden verdeeld over 4 kwarten. Meer uitleg over de oorspronkelijke invoering hiervan kun je vinden via bijgaande link. De KNHB wil graag jullie mening horen over of het spelen in kwarten dient te blijven bestaan of dat wat jullie betreft de voorkeur bestaat om terug te gaan naar het spelen van wedstrijden in 2 helften van 35 minuten.


Aanvangstijden D1 en H1 (12:45/14:45)
Al vele seizoenen lang worden de dameswedstrijden van standaardteams op zondag om 12:45 gespeeld en herenwedstrijden om 14:45. Dit zorgt ervoor dat de vaandelteams van de verenigingen op vaste tijden spelen en er nooit situaties ontstaan dat dames 1 en heren 1 van dezelfde vereniging op hetzelfde aanvangstijdstip spelen. Af en toe ontvangt de KNHB verzoeken om af te wijken van deze standaardaanvangstijden.