Sponsor worden?

Sponsor worden?

Ja, graag! Meld je aan bij de [email protected]en bespreek de mogelijkheden.

Er zijn verschillende sponsorpakketten gedefinieerd, maar ook maatwerk is mogelijk.

Er zijn ook regels met betrekking tot sponsoring en het gebruik van het logo en de naam van HCY. Wij willen deze regels echter hanteerbaar en zeer beperkt houden, vandaar dat wij de volgende twee afspraken hebben ingevoerd.

1. Elke vorm van sponsoring (het tonen van een bedrijfsnaam op de site of op materialen in HCY verband) én het gebruik van het HCY ‘logo’ en/of de ‘merknamen’ HCY en HC Ypenburg mag alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie behoudt zich het recht voor om specifieke sponsoren of vormen van sponsoring niet toe te staan.
2. Over het algemeen zijn er twee vormen van sponsoring, individueel (lees: per team), of voor een grotere groep (bv. een gehele leeftijdsklasse of de gehele vereniging). In beide gevallen geldt dat een sponsor, naast het betalen van alle materiaal, ook een bijdrage (financieel of in natura) aan de club dient te leveren waar (een groter deel van) de vereniging profijt van heeft. Deze bijdrage wordt in overleg met de sponsorcommissie vastgesteld, en altijd vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Gedachte daarbij is dat het ‘platform’ HC Ypenburg toegevoegde waarde biedt aan en gebruikt kan worden door een sponsor om zijn bedrijf te promoten.