Senioren

Senioren

HCY biedt hockey voor iedereen, op alle niveaus. De seniorenlijn 18+ (Heren1, Heren Jong1, Dames1, Dames Jong1 en Dames Jong2) is herkenbaar en vooral bereikbaar zijn voor de eigen jeugdspelers. Zijn worden bij voorkeur ingezet voor diverse activiteiten binnen HCY, waaronder het coachen en trainen van jeugdspelers.
Dames 1 en Heren 1 spelen momenteel 3e klasse.

De overige seniorenteams worden ingedeeld op basis van de wensen en voorkeuren van de speler/speelster al of niet individueel. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar nivo’s en vaardigheden, maar over het algemeen regelt dat zich vanzelf. Kern van de breedtesport is het sociale aspect van een teamsport. Er wordt wel gestreefd naar getalsmatige evenredigheid tussen de teams, maar uiteindelijk bepalen de teams zelf de samenstelling, daarbij geholpen door de Technische Commissie. Daarnaast is er een indeling op basis van leeftijden. Een "Jong-Senioren” competitie bedoeld voor spelers/speelsters tussen de 18 en 25 jaar. In deze facultatieve competitie (tot de res. derde klasse) wordt regionaal gespeeld tegen leeftijdsgenoten. De reguliere senioren-categorie is die van 18 tot 35 jaar..

Senioren worden met voorrang ingezet als coach en/of trainen van jeugdspelers. Als een lid laat zien talent te hebben voor training geven, krijgt hij/zij de mogelijkheid aangeboden om de HT2 cursus te doen, waarbij het lid zich committeert om ten minste twee jaar training te geven en/of trainers te begeleiden. Wanneer een ouder zich als een goede trainer ontwikkelt krijgt hij/zij dezelfde mogelijkheden.

Voor de trainingen gelden de volgende uitgangspunten voor de Senioren:

  • De D1 en H1 krijgen 2 keer in de week 1,5 uur training op het waterveld van een door HCY aangestelde trainer.
  • Alle volgende seniorenteams krijgen 1 keer in de week 1 training van 1,5 uur van een door HCY aangestelde trainer. Zij kunnen zelf een tweede trainingsmoment inplannen als daar ruimte voor is.