Hockey Academy

Hockey Academy

De Hockey Academy is het platform voor alle trainers en coaches en houdt zich bezig met het opleiden, begeleiden en aansturen van het hockey technisch kader van HCY.

HCY wil zoveel mogelijk eigen trainers opleiden en inzetten als trainer of coach. Seniorenteams worden met voorrang ingezet als coach en/of trainen van jeugdspelers. Als een lid laat zien talent te hebben voor training geven, krijgt hij/zij de mogelijkheid aangeboden om de HT2 cursus te doen, waarbij het lid zich committeert om ten minste twee jaar training te geven en/of trainers te begeleiden. Wanneer een ouder zich als een goede trainer ontwikkelt krijgt hij/zij dezelfde mogelijkheden.

Trainers worden opgeleid in een (verplichte!) train-de-trainer setting en thema-avonden (HT1 is de basis). Daarnaast worden ze begeleid door een ervaren trainer, die hen coacht en begeleidt. Bij aanvang van het seizoen vindt een verplichte trainersbijeenkomst plaats waarbij de trainers handreikingen krijgen om mee aan de slag te gaan, zoals de hockeypraktijk. Er wordt regelmatig overlegd met de coaches van de teams die ze training geven om training en wedstrijd op elkaar aan te laten sluiten. Gedurende het hele seizoen worden er avonden georganiseerd waarbij informatie met de trainers wordt gedeeld die hun taak als trainer/begeleider faciliteert.