Veiligheid rondom de vervanging van de velden
9 Juni

Veiligheid rondom de vervanging van de veldenVanaf maandag 14 juni wordt er een start gemaakt met de renovatie van onze velden. Aannemer AH Vrij zal de velden gaan vervangen, waarbij op veld 3 een tweede waterkunstgras veld wordt aangelegd. Ook zal het bestaande hekwerk rondom deze velden worden vervangen en de houten kantplanken worden ingewisseld voor kunststof exemplaren. Daarnaast wordt de straatverlichting langs de velden vernieuwd voor ledverlichting en ook het miniveldje wordt geheel vernieuwd.

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, wordt een groot deel van ons sportterrein door de gemeente afgezet met hekken. Het bouwverkeer zal via de ingang bij veld 3 het terrein op komen en verlaten.

De gemeente heeft aangegeven dat wij, op de momenten dat er niet gewerkt wordt, gebruik mogen blijven maken van veld 1. Er is daarbij een uitzondering gemaakt voor de BSO en enkele Jongste Jeugd/Funkey activiteiten.

Om te kunnen blijven hockeyen op veld 1, moeten we de volgende regels in acht nemen:

  • Veld 1 mag alleen betreden en verlaten worden via de ingang ter hoogte van de EHBO ruimte (blauwe pijl op afbeelding)
  • Onder geen enkel beding wordt het werkterrein betreden (rood gearceerd gebied).
  • Sla (of schop) je een bal over het hek, dan ben je hem kwijt!
  • Er mag enkel van veld 1 gebruik worden gemaakt als dit is aangevraagd bij en bevestigd is door het wedstrijdsecretariaat.
Zodra blijkt dat er toch onveilige situaties ontstaan, kan de gemeente alsnog besluiten de club volledig te sluiten tijdens de werkzaamheden.

Bedankt voor jullie medewerking.