Jeugd beleid teamindelingen

Jeugd beleid teamindelingen

Indeling van 1e jaars F naar de 2e jaars F

In principe stromen alle 1e jaars F teams door als 2e jaars F team in de KNHB competitie op zaterdag. Het opnieuw indelen van de teams vindt alleen plaats als er een team bij komt, als er te weinig spelers zijn om een 6+2 indeling mogelijk te maken of als er problemen in een team zijn.

Indeling van 2e jaars F naar de 1e jaars E

In principe stromen alle 2e jaars F door als 1e jaars E. Het opnieuw indelen van de teams vindt plaats wanneer dat nodig is doordat: er binnen een team te grote verschillen zijn qua niveau (onbalans), er een team bij komt of als er te weinig spelers zijn om een 6+2 indeling mogelijk te maken. Ook indien de teamdynamiek niet optimaal is gebleken in het afgelopen seizoen kan besloten worden om de indeling aan te passen om zoveel mogelijk kinderen spelplezier te geven.

Indeling van 1e jaars E naar de 2e jaars E

De teamindeling verandert nu van 6 tallen naar 8 tallen. Hierdoor is een nieuwe teamindeling noodzakelijk. De teams worden opnieuw ingedeeld op basis van de verzamelde informatie van de lijncoördinator, de coaches en de trainerscoördinator. Er wordt ingedeeld in teams waarbij de spelbeleving centraal staat. In de 2e jaars E willen we iedereen een kans geven om verder te groeien in het spelen van wedstrijden als een team. We verwachten dat kinderen van elkaar kunnen leren door samen wedstrijden te spelen. We zoeken naar balans in de teams door een mix van kinderen op basis van techniek, het spelen op posities en het samenspel. Op deze manier kunnen we elkaar motiveren en van elkaar leren.

Indeling van 2e jaars E naar de 1e jaars D


Voor de teamindeling naar de 1e jaars D is er overleg tussen de 2e jaars E lijncoördinatoren samen met de D-lijncoördinatoren en trainingscoördinatoren. Hierop is het selectiebeleid Jeugd van toepassing.

Het opnieuw indelen van teams vindt plaats wanneer dat nodig is doordat: er binnen een team te grote verschillen zijn qua niveau(onbalans), er door opzeggingen te weinig spelers zijn of indien de team dynamiek niet optimaal is gebleken.

Al deze teams worden door de lijn coördinator in KNHB klasse ingedeeld voor de eerste periode en worden in de volgende periodes ingedeeld door KNHB aan de hand van de prestaties in het veld.